Mokesčių grąžinimas dirbantiems užsienyje

Nepalikite sumokėtų mokesčių permokos užsienio valstybėje!

Jei legaliai dirbote Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Norvegijoje, Kanadoje ar Vokietijoje tikriausiai iš Jūsų atlyginimo buvo išskaičiuota daugybė mokesčių.

Pasinaudodami įstatymų suteikiamomis galimybėmis, Jūs galite susigrąžinti didžiąją dalį sumokėtų mokesčių. Viskas paprasta, patogu ir greita!


Mokesčių grąžinimas dirbusiems JAV
Pas mus viskas paprasta, patogu ir aišku - tad kreipkitės į mus jau DABAR ir mes ŠIANDIEN pradėsime Jūsų mokesčių grąžinimo procesą už 4 paskutinius metus!
 

Mokesčių grąžinimui reikalingi dokumentai:

 • US Tax Refund registracijos anketa
 • Paso kopija
 • JAV vizos kopija
 • Social Security kortelės kopija
 • DS-2019 formos kopija
 • W-2 formos arba paskutinių darbo užmokesčio čekių šaknelės iš visų darbdavių
 • I-94 forma. Šią formą reikia atsispausdinti prieš išvykstant iš JAV šiame puslapyje: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search
Svarbu: būtina pateikti W-2 ar čekių šakneles iš visų darbų, kuriuose dirbote, netgi tuo atveju, jei tame darbe nemokėjote jokių mokesčių.
 

W-2 forma:

Tai Jūsų darbo užmokesčio suvestinė, kurioje pateikiama informacija apie per metus įgytas pajamas ir sumokėtus mokesčius. Pagal JAV įstatymus, kiekvienas darbdavys iki sausio mėn. 31 d. šias formas privalo paštu išsiųsti kiekvienam darbuotojui jo nurodytu adresu. Negavus W-2 formų iki vasario mėn. pabaigos - kreipkitės į Zip Travel dėl pagalbos surandant šias formas.

Turint paskutinių darbo užmokesčio čekių šakneles jau galima pradėti JAV mokesčių grąžinimo procesą, tačiau su W-2 formomis mokesčių grąžinimas yra efektyvesnis ir greitesnis.
 

Grąžinama suma:

Grąžinamų mokesčių suma priklauso nuo valstijos, kurioje dirbote, bei nuo bendros Jūsų uždirbtos sumos ir JAV Vyriausybei sumokėtų mokesčių dydžio.
 • Federal ir State mokesčių vidutiniškai grąžinama apie 90-95% nuo Jūsų sumokėtų mokesčių. 
 • Social Security ir Medicare mokesčiai grąžinami 100%, tačiau šių mokesčių grąžinimo sėkmė priklauso nuo Jūsų darbdavio bendradarbiavimo su mokesčius grąžinančia įmone!

Mokesčių grąžinimo trukmė:

JAV mokesčių grąžinimo procesas vidutiniškai trunka apie 3-4 mėnesius nuo deklaracijos išsiuntimo į JAV datos. Už 2014-2016 mokestinius metus deklaracijas į JAV galima išsiųsti tuomet, kai visi reikiami dokumentai yra pristatyti, o už 2017 metus dokumentus bus galima išsiųsti 2018 m. pradžioje, kuomet šie mokestiniai metai bus pasibaigę.
 • Federal ir State mokesčiai vidutiniškai grąžinami per 3-4 mėnesius, 
 • Social Security ir Medicare mokesčių grąžinimas vidutiniškai trunka 4-6 mėnesius.
Svarbu: kilus abejonėms dėl Jūsų pateiktų dokumentų autentiškumo, JAV institucijos gali uždelsti mokesčių grąžinimo procesą.
 

Mokesčių grąžinimo būdas:

 • Jūs gausite asmeninį čekį, išduotą Jūsų vardu. Čekį bus galima atsiimti Zip Travel biure pateikus savo asmens dokumentą, įrodantį Jūsų tapatybę. Jūs būsite vienintelis asmuo, galintis čekį išgryninti. 
 • Jums bus padarytas pavedimas į vieno iš Lietuvos bankų sąskaitą, kurios numerį nurodėte pildydami dokumentus.

Mūsų paslaugų tarifai:

 • Mūsų taikomas komisinis mokestis už "Federal" ir "State" mokesčių grąžinimą. - 10 % nuo grąžintos sumos, bet ne mažiau nei 69 USD. Už Social Security ir Medicare mokesčių grąžinimą - 10 % komisinis mokestis nuo grąžintos sumos, bet ne mažiau nei 99 USD.
 • Neturint nei W-2, nei paskutinių darbo užmokesčio čekio šaknelės – padedame gauti W-2 formas iš Jūsų darbdavių JAV. Paslaugos mokestis - 25 USD.
 • Už pateiktos deklaracijos taisymą - 100 USD.
 • Už papildomos dokumentacijos tvarkymą, kuris atsiranda JAV mokesčių institucijoms vykdant patikrinimus, auditus, deklaracijų pataisymus/pakeitimus, tikrinant KLIENTO tapatybę - 50 JAV dolerių.
 • Vienkartinis 15 JAV dolerių Finansų Administravimo mokestis. Mokestis yra skirtas čekių iš JAV mokesčių inspekcijų gryninimo bei administravimo išlaidoms padengti.
 • Už mokesčių grąžinimą neimame jokio išankstinio mokesčio - už suteiktą paslaugą atsiskaitoma tik tuomet, kai mokesčiai yra sugrąžinti.

Kodėl pasirinkti mus?

 • Grąžiname mokesčius už paskutinius 4 metus.
 • Mes sutvarkome mokesčių grąžinimo dokumentus ne tik studentams su J-1 viza, bet ir tiems kurie JAV dirbo su H-2B arba studijavo su F-1 ar M-1 vizomis. Į Zip Travel gali kreiptis tiek Work & Travel, Internship, tiek kitų apsikeitimo bei darbo programų dalyviai, tiek studentai, studijavę JAV universitetuose. 

JAV mokesčių grąžinimo EIGA

Pateikus visus reikalingus dokumentus, mes iškart pradėsime Jūsų JAV sumokėtų mokesčių grąžinimo procesą. Kaip žinia, mokesčių grąžinimas su W-2 formomis yra daug patikimesnis ir greitesnis, nei naudojant paskutinių darbo užmokesčių čekių šakneles, kadangi paskutinių čekių šaknelėse dažnai pateikiama ne visa mokesčių grąžinimui reikalinga informacija ir tai komplikuoja patį mokesčių grąžinimo procesą.
 
Kiekvienas darbdavys iki sausio mėn. 31d. privalo paštu Jums išsiųsti W-2 formas. Be abejonės, dauguma darbdavių W-2 išsiunčia laiku, tačiau kartais nutinka taip, jog darbdavys neturi Jūsų adreso, kuriuo galėtų išsiųsti reikalingas formas arba dėl klaidingai užrašyto adreso, vokas su W-2 formomis sugrįžta darbdaviui. Todėl labai svarbu kiekvienam darbdaviui palikti tikslų savo adresą Lietuvoje, kuriuo jis metų pradžioje galėtų atsiųsti taip reikalingas W-2 formas! Jei to nepadarėte dar būdami JAV – BŪTINAI sugrįžę nusiųskite kiekvienam buvusiam darbdaviui prašymą atsiųsti W-2 formas Jūsų nurodytu adresu Lietuvoje ar el. paštu.
 
Gavus W-2 formas iš visų JAV darbdavių, iškart atsiųskite / atneškite jas į Zip Travel biurą. Atminkit, tik pristačius visas reikalingus dokumentus, tame tarpe ir W-2 formas, Jūsų mokesčių gražinimo procesas taps greitas ir efektyvus! Pristačius W-2 formas beliks tik sulaukti Jūsų čekių arba pavedimo su grąžintais JAV mokesčiais.
 
D.U.K. apie mokesčių grąžinimą JAV

Kas yra JAV mokesčių grąžinimas?

 • Tiek Amerikos pilietis, tiek užsienietis, laikinai dirbantis ar dirbęs JAV, privalo iki kiekvienų metų balandžio mėn. 15 d. užpildyti JAV mokesčių deklaracijos formas (pajamų deklaracijas). Pildant mokesčių formas, nurodomos pajamos bei pajamų šaltiniai, JAV institucijoms sumokėti mokesčiai, ir, remiantis JAV įstatymais, apskaičiuojama permokėtų mokesčių suma. JAV mokesčių inspekcija, sutikrinusi asmens pateiktą informaciją su darbdavių pateikta informacija, išrašo vardinį čekį permokėtai mokesčių sumai. Tokiu būdu grąžinami JAV sumokėti mokesčiai, tačiau labai retai nutinka ir taip: darbdavys nuskaičiuoja per mažai mokesčių ir pildant deklaracijas grąžinama suma gaunasi neigiama, t.y. asmuo tampa skolingas JAV mokesčių institucijoms ir privalo tą skirtumą padengti.

 Ar visiems būtina pildyti JAV mokesčių formas?

 • Taip, tai privaloma daryti visiems, netgi tiems, kurie mokėjo labai mažai mokesčių arba jų iš viso nemokėjo. JAV įstatymai reikalauja, kad kiekvienas asmuo, kuris dirbo JAV, privalo pildyti JAV mokesčių deklaracijas, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio buvo pajamos. Vengimas pildyti mokesčių formas (pajamų deklaraciją) ateityje gali pakenkti asmens galimybei gauti JAV vizą. Beje, 98% Work&Travel programos studentų JAV mokesčių institucijos grąžina didžiąją dalį sumokėtų mokesčių!

Ar galima mokesčių grąžinimui panaudoti priešpaskutinio čekio šaknelę?

 • Ne. Priešpaskutinio darbo užmokesčio čekio šaknelėje neatsispindi galutinė Jūsų uždirbta suma bei sumokėti mokesčiai! Tokiu atveju, mokesčių formose pateiktos sumos nesutaps su sumomis, kurias Jūsų darbdavys pateiks mokesčių inspekcijai, ir mokesčių grąžinimo procesas užstrigs arba bus visiškai sustabdytas. Be to gali būti taikomos baudos už klaidingos informacijos pateikimą.

Ar yra galutinis terminas mokesčių grąžinimui?

 • Visi Jūsų dokumentai JAV mokesčių institucijoms turi būti išsiųsti iki balandžio mėn. 15 d. Išsiuntus dokumentus vėliau, JAV mokesčių institucijos turi teisę nuskriausti Jus tam tikro dydžio bauda, tačiau, jei Jūsų mokesčių balansas yra teigimas ir Jūs grąžinatės mokesčius, 99,9% atvejų bauda nėra taikoma. Tokiu būdu, jei nespėjote laiku susitvarkyti dokumentų, tai galima padaryti ir po balandžio mėn. 15 d. Mokesčių institucijos priims dokumentus už praėjusius 4 metus.

Kas gali pasinaudoti ZIP Travel "US Tax Refund" paslauga?

 • Šia paslauga gali pasinaudoti kiekvienas, kuris legaliai dirbo JAV. Mes sutvarkome mokesčių grąžinimo dokumentus ne tik studentams su J-1 viza, bet ir tiems, kurie JAV dirbo su H-2B, F-1 ar M-1 vizomis. Į ZIP Travel gali kreiptis tiek Work&Travel, Internship, tiek ir kitų programų dalyviai.

Kaip gauti papildomos informacijos apie mokesčių grąžinimą?

 • Neradote atsakymų į visus Jus dominančius klausimus, ar galbūt iškilo problemų dėl mokesčių grąžinimo? Būtinai kreipkitės į mus el. paštu: programs@ziptravel.lt
Mokesčių grąžinimas dirbusiems Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje

Susigrąžinkite mokesčius už paskutinius 5 metus! 

Dirbant Didžiojoje Britanijoje ar Airijoje, Jūsų darbdavys, be abejo, išskaičiavo daugybę įvairių mokesčių iš Jūsų uždarbio. Gera žinia yra ta, kad Jūs turite galimybę susigrąžinti didžiąją dalį išskaičiuotų mokesčių! 

Mokesčių grąžinimui reikalingi dokumentai: 

 • Registracijos anketa
 • P45, P60 formos, CIS 25 vaučeris arba paskutinių čekių šaknelės (originalai!)
 • Paso kopija
Būtina pateikti P45, P60 formas, CIS 25 vaučerius ir/arba paskutinių čekių šakneles iš visų darboviečių, kuriuose dirbote būdami Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje. Netgi, jei vienas darbdavių neišskaičiavo jokių mokesčių - būtinai pateikite mums P45, P60 formas, CIS 25 vaučerius ir/arba paskutinę čekio šaknelę iš šio darbdavio. 

P45/P60 formos  - Jūsų darbo užmokesčio suvestinė, kurioje pateikta informacija apie per metus gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius. Tai oficiali vyriausybės forma, kurią pildo Jūsų darbdavys. 

CIS 25 vaučeris - tai oficiali vyriausybės forma, kuri yra pildoma rangovo tokiu atveju, jei Jūs įsidarbinote pats (self employment) šioje formoje pateikiama Jūsų uždirbta suma ir sumokėti mokesčiai. Jei neturite nei vieno iš išvardintų dokumentų, kreipkitės į mus dėl išsamesnės informacijos.

Grąžinama suma 

Grąžinama suma priklauso nuo daugelio faktorių: Jūsų gautų pajamų bendros sumos, vizito trukmės, nuskaičiuotų mokesčių sumos, kuriais metais sumokėtus mokesčius Jūs norite grąžintis ir kt. Kaip Jungtinės Karalystės mokesčių grąžinimo specialistai, mes garantuojame Jums didžiausią grąžinamą pinigų sumą! 

Mokesčių grąžinimo trukmė

Mes atgausime Jūsų mokesčius, sumokėtus Jungtinėje Karalystėje ar Airijoj,e per trumpiausią įmanomą laiką (paprastai šis procesas vidutiniškai trunka apie 3-5 mėn. nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos). Šių šalių mokesčių institucijoms nusprendus patikrinti Jūsų pateiktų dokumentų autentiškumą, procesas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.
 

Paslaugų įkainiai 

 • Jungtinė Karalystė: 9% nuo grąžintos sumos, bet ne mažiau nei 58 GBP už kiekvienus mokestinius metus. Padedame surasti trūkstamą P45/P60/CIS25 formą (jei reikalinga). Paslaugos mokestis - 17 GBP.
 • Airija: 10% nuo grąžinamos sumos, bet ne mažiau nei 63 EUR už kiekvienus mokestinius metus. Padedame surasti trūkstamą P45/P60/CIS25 formą (jei reikalinga). Paslaugos mokestis - 17 EUR.
 • Vienkartinis 15 JAV dolerių Finansų Administravimo mokestis. Mokestis yra skirtas čekių iš mokesčių inspekcijų gryninimo bei administravimo išlaidoms padengti.
 • Už mokesčių grąžinimą neimame jokio išankstinio mokesčio - už suteiktą paslaugą atsiskaitoma tik tuomet, kai mokesčiai yra sugrąžinti.
D.U.K. apie mokesčių grąžinimą Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje

Kokius mokesčius aš privalau mokėti dirbdamas Didžiojoje Britanijoje ar Airijoje?

 • Yra du pagrindiniai mokesčiai, kuriuos turi mokėti nenuolatiniai Jungtinės Karalystės gyventojai: National Insurance (NI) ir pajamų mokestis (PAYE). National Insurance mokestį moka kiekvienas asmuo, gaunantis pajamas, dažniausiai jo dydis yra 11% nuo gautų pajamų. Šis mokestis yra negrąžinamas. 
 • Jūs taip pat mokėsite pajamų mokestį, kuris Jūsų darbo užmokesčio čekyje gali būti vadinamas PAYE. Šio mokesčio dydis procentais priklauso nuo daugelio faktorių: darbo trukmės, pajamų dydžio, Jūsų ankstesnių apsilankymų Jungtinėje Karalystėje ir kt. Jei sumokate daugiau PAYE mokesčio nei turėtumėte, galite permokėtą sumą susigrąžinti.

Ar grįžęs iš Jungtinės Karalystės galiu iš karto kreiptis dėl mokesčių grąžinimo?

 • Taip, Jūs galite kreiptis dėl mokesčių grąžinimo iš karto, kai grįžote į Lietuvą, nors mokestiniai metai Jungtinėje Karalystėje  dar nesibaigė. Tačiau, jei ketinate tais pačiais mokestiniais metais grįžti į Jungtinę Karalystę, kreipkitės dėl mokesčių grąžinimo mokestiniams metams pasibaigus.

Ar turiu pateikti P45/P60 formą ar paskutinį darbo užmokesčio čekį iš darbdavio, kuris mokesčių nenuskaičiavo?

 • Taip. Labai svarbu, kad pateiktumėte mums informaciją apie visas Jūsų uždirbtas pajamas ir visus mokesčius, kuriuos esate mokėjęs dirbdamas.

Ar galiu kreiptis dėl mokesčių grąžinimo,, jei neturiu National Insurance numerio?

 • Taip, galite. National Insurance numeris nėra būtinas, norint susigrąžinti sumokėtus mokesčius. Tačiau jei turite National Insurance numerį, įrašykite jį registracijos anketoje.

Kaip gauti papildomos informacijos apie mokesčių grąžinimą?

 • Neradote atsakymų į visus Jus dominančius klausimus, ar galbūt iškilo problemų dėl mokesčių grąžinimo? Būtinai kreipkitės į mus el. paštu: programs@ziptravel.lt
Mokesčių grąžinimas dirbusiems Kanadoje

Mes galime sugrąžinti mokesčius už praėjusius 10 mokestinių metų!

Mokesčių grąžinimui reikalingi dokumentai:

 • Registracijos anketa
 • Paso kopija
 • Kanados vizos kopija
 • Social Insurance kortelės kopija
 • T-4 formos arba paskutinių darbo užmokesčio čekių šaknelės iš visų darbdavių

Kas yra T-4 forma?

Tai Jūsų darbo užmokesčio suvestinė, kurioje pateikta informacija apie per metus gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius. Negavus T-4 formos, kreipkitės į ZIP Travel. Turint paskutinių darbo užmokesčio čekių šakneles jau galima pradėti Kanados mokesčių grąžinimo procesą, tačiau su T-4 formomis mokesčių grąžinimas yra efektyvesnis ir greitesnis.

Mokesčių grąžinimo trukmė:

Kanados mokesčių grąžinimo procesas vidutiniškai trunka apie 3-6 mėnesius nuo dienos, kai pristatysite visus reikalingus dokumentus.

Mokesčių grąžinimo būdas:


Jums bus padarytas pavedimas į banko sąskaitą, kurios numerį nurodysite pildydami dokumentus.

Mūsų paslaugų tarifai:

 • Mūsų komisinis mokestis yra 10 % nuo grąžintos sumos, bet ne mažiau nei 95 CAD.
 • Neturint nei T-4, nei paskutinių darbo užmokesčio čekio šaknelės – padedame gauti T-4 formas iš Jūsų darbdavių Kanadoje. Paslaugos mokestis - 25 CAD.
 • Vienkartinis 15 JAV dolerių Finansų Administravimo mokestis. Mokestis yra skirtas čekių iš mokesčių inspekcijų gryninimo bei administravimo išlaidoms padengti.
 • Už mokesčių grąžinimą neimame jokio išankstinio mokesčio - už suteiktą paslaugą atsiskaitoma tik tuomet, kai mokesčiai yra sugrąžinti.

Kanados mokesčių grąžinimo EIGA:

Pateikus visus reikalingus dokumentus, mes iškart pradėsime Jūsų mokesčių grąžinimo procesą. Kaip žinia, mokesčių grąžinimas su T-4 formomis yra daug patikimesnis ir greitesnis, nei naudojant paskutinių darbo užmokesčių čekių šakneles, kadangi paskutinių čekių šaknelėse dažnai pateikiama ne visa mokesčių grąžinimui reikalinga informacija ir tai komplikuoja patį mokesčių grąžinimo procesą.

Gavus T-4 formas iš visų darbdavių, iškart atneškite jas į ZIP Travel biurą. Atminkit, tik pristačius visus reikalingus dokumentus, tame tarpe ir T-4 formas, Jūsų mokesčių grąžinimo procesas taps greitas ir efektyvus!

Mokesčių grąžinimas dirbusiems Norvegijoje
Jūs galite susigrąžinti Norvegijoje sumokėtų mokesčių permoką už 2 paskutinius mokestinius metus.
 

Dokumentai reikalingi mokesčių grąžinimui:

 • Užpildyta anketa
 • RF-1015B forma ir/ arba paskutiniai algalapiai iš visų darbdavių
 • Skattekort kopija
 • Paso kopija

Kas yra RF-1015B forma?

Tai forma, kurią Jūs gaunate iš savo darbdavio pasibaigus mokestiniams metams iki sausio 31 d. Jeigu paliekate darbą nesibaigus mokstiniams metams šios formos galite paprašyti išeinant iš darbo. Jei Jūs neturite RF-1015B formos ar paskutinių algalapių, kreipkitės ir mes padėsime.

Skattekort kas tai?

Tai dokumentas, kurį privalo turėti kiekvienas dirbantysis Norvegijoje. Joje rašomas asmens Fodseisnummer. Vadovaujantis šiuo dokumentu darbdavys nuskaičiuoja atitinkamą mokesčių sumą nuo Jūsų atlygio. Jeigu Jūs neturite šios kortelės darbadavys nuo Jūsų atlygio nuskaičiuoja 50%. Skattekort darbuotojams išduodama kiekvienais metais gruodžio mėnesį.
 

Mokesčių grąžinimo trukmė

Norvegijos mokesčių grąžinimo procesas apytiksliai gali trukti 6-8 mėnesius, skaičiuojant nuo tos dienos, kai mes gauname visus reikalingus dokumentus.

Mokesčių grąžinimo būdas

Jums bus padarytas pavedimas į banko sąskaitą, kurios numerį nurodysite pildant dokumentus.

Mūsų paslaugų tarifai

 • Mūsų komisinis mokestis yra 12 % nuo grąžintos sumos, bet ne mažiau nei 63 EUR;
 • Neturint nei RF-1015B formos, nei paskutinių darbo užmokesčio čekių šaknelių – padedame gauti formas iš Jūsų darbdavių Norvegijoje. Paslaugos mokestis - 20 EUR.
 • Vienkartinis 15 JAV dolerių Finansų Administravimo mokestis. Mokestis yra skirtas čekių iš mokesčių inspekcijų gryninimo bei administravimo išlaidoms padengti.
 • Už mokesčių grąžinimą neimame jokio išankstinio mokesčio - už suteiktą paslaugą atsiskaitoma tik tuomet, kai mokesčiai yra sugrąžinti.

Norvegijos mokesčių grąžinimo EIGA:

Pateikus visus reikalingus dokumentus, mes iškart pradėsime Jūsų mokesčių grąžinimo procesą. Kaip žinia, mokesčių grąžinimas su RF-1015B forma yra daug patikimesnis ir greitesnis, nei naudojant paskutinių darbo užmokesčio čekių šakneles, kadangi paskutinių čekių šaknelėse dažnai pateikiama ne visa mokesčių grąžinimui reikalinga informacija ir tai komplikuoja patį mokesčių grąžinimo procesą.

Atminkit, tik pristačius visus reikalingus dokumentus, tame tarpe ir RF-1015B formą, Jūsų mokesčių gražinimo procesas taps greitas ir efektyvus!

Mokesčių grąžinimas dirbusiems Vokietijoje

Jūs galite susigrąžinti Vokietijoje sumokėtų mokesčių permoką už 4 paskutinius mokestinius metus.

Grąžinamų mokesčių suma priklauso nuo:

 • Jūsų vedybinio statuso
 • turimų nepilnamečių vaikų skaičiaus
 • sutuoktinio ir vaikų gimimo datos
 • tais pačiais metais uždirbtų pajamų ne Vokietijoje dydžio
 • sutuoktinio uždirbtų pajamų dydžio

Dokumentai, reikalingi mokesčių grąžinimui:

 • Užpildyta anketa
 • Lohnsteuerkarte ir/arba Lohnsteuerbescheinigung formos
 • Paskutiniai algalapiai iš visų jūsų darbdavių
 • Paso kopija

Kas yra Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinijung formos?

Tai formos, kurias Jūs gaunate iš savo darbdavio pasibaigus mokestiniams metams. Šiojse formose matosi Jūsų visas uždarbis ir sumokėti mokesčiai. Mokesčius galima grąžinti ir turint paskutinius algalapius. Jei Jūs neturite Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinijung formų ar paskutinių algalapių, mes galime juos Jums surasti.

Mokesčių grąžinimo trukmė

Vokietijos mokesčių grąžinimo procesas apytiksliai trunka apie 6 mėnesius, skaičiuojant nuo tos dienos, kai mes gauname visus reikalingus dokumentus.

Mokesčių grąžinimo būdas:

Jums bus padarytas pavedimas į banko sąskaitą, kurios numerį nurodėte pildydami dokumentus.

Mūsų paslaugų tarifai:

 • Mūsų komisinis mokestis yra 12 % nuo grąžintos sumos, bet ne mažiau nei 63 EUR.
 • Neturint Lohnsteuerkarte ir/arba Lohnsteuerbescheinigung formų, nei paskutinių darbo užmokesčio čekio šaknelių – padedame gauti šias formas iš Jūsų darbdavių Vokietijoje. Paslaugos mokestis - 20 EUR.
 • Vienkartinis 15 JAV dolerių Finansų Administravimo mokestis. Mokestis yra skirtas čekių iš mokesčių inspekcijų gryninimo bei administravimo išlaidoms padengti.
 • Už mokesčių grąžinimą neimame jokio išankstinio mokesčio - už suteiktą paslaugą atsiskaitoma tik tuomet, kai mokesčiai yra sugrąžinti.

Vokietijos mokesčių grąžinimo EIGA

Pateikus visus reikalingus dokumentus, mes iškart pradėsime Jūsų mokesčių grąžinimo procesą. Kaip žinia, mokesčių grąžinimas su Lohnsteuerkarte ir/arba Lohnsteuerbescheinigung formomis yra daug patikimesnis ir greitesnis, nei naudojant paskutinių darbo užmokesčių čekių šakneles, kadangi paskutinių čekių šaknelėse dažnai pateikiama ne visa mokesčių grąžinimui reikalinga informacija ir tai komplikuoja patį mokesčių grąžinimo procesą.

Atminkit, tik pristačius visas reikalingus dokumentus, tame tarpe ir Lohnsteuerkarte ir/arba Lohnsteuerbescheinigung formas, Jūsų mokesčių gražinimo procesas taps greitas ir efektyvus!Turite klausimų? Susisiekite su mumis!


Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Tik patys geriausi savaitiniai pasiūlymai, jokio spamo, lengvas atsisakymas