Draudimas

Susiruošus į komandiruotę, svetur praleisti atostogų, ar vykstant į verslo kelionę už Lietuvos ribų, tikslinga įsigyti kelionių draudimo polisą. Be abejo, niekas išvykdamas neketina susirgti, nukentėti nelaimingo atsitikimo metu. Įsigijus kelionių draudimo polisą, į kelionę galėsite leistis saugiau. Išsamesnės informacijos prašome teirautis artimiausiame "ZIP Travel" biure Vilniuje arba Kaune bei užpildant žemiau esančią užklausos formą.Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas

Apsidraudus vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu, atlyginamos būtinos gydymo užsienyje išlaidos dėl ūminės ligos (taip pat ir Covid-19) ar traumos, taip pat atlyginamos būtino medicininio pervežimo į Lietuvą tolimesniam gydymui išlaidos ir būtinos palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidos.

Svarbu: Kompensuojamos su gydymu susijusios išlaidos, jei kelionės metu susirgsite Covid-19 ir prireiks gydytojų pagalbos.

Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – tai draudimas, kai draudimo išmokos mokamos mirties, neįgalumo, traumos atveju dėl nelaimingo atsitikimo, patirto kelionės į užsienį metu.

Galima pasirinkti vieną iš trijų draudimo sumų variantų, skirtų Vykstančių į užsienį draudimui nuo nelaimingų atsitikimų:

1. Neįgalumas 3.000 EUR, mirtis 3.000 EUR, traumos 3.000 EUR;
2. Neįgalumas 6.000 EUR, mirtis 6.000 EUR, traumos 3.000 EUR;
3. Neįgalumas 10.000 EUR, mirtis 10.000 EUR, traumos 6.000 EUR.

Kelionės bagažo draudimas

Vykstant į užsienį taip pat siūlome apsidrausti kelionės bagažą. Vežėjui perduotas bagažas apdraudžiamas, jeigu jis prarandamas, sugadinamas arba pavėluotai pristatomas. Vežėjui perduoto bagažo vėlavimo atveju neviršijant 180 EUR sumos atlyginamos dokumentais pagrįstos būtinų daiktų, be kurių Apdraustasis negali apsieiti kelionės metu, įsigijimo išlaidos, jei bagažas į paskirties vietą vėluoja 6 valandas ar daugiau.

Draudimo išmoka taip pat mokama už nuostolius dėl vagystės iš pastatytos ar užrakintos transporto priemonės, dėl vagystės su įsilaužimu, dėl apiplėšimo, taip pat, jei jis apgadinamas dėl gaisro, gamtinių jėgų poveikio ir kitų atvejų, išvardintų taisyklėse.

Galima pasirinkti vieną iš trijų draudimo sumų: 500 EUR, 750 EUR, 1000 EUR.

Civilinės atsakomybės draudimas

Tai privataus asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės užsienyje metu. Apdraudžiama apdraustojo atsakomybė už kitam asmeniui dėl neatsargumo padarytą žalą. Žala gali būti padaryta kito asmens sveikatai ar jo turtui. Draudėjas gali pasirinkti draudimo sumą 10 000 EUR arba 30 000 EUR.

Kelionės finansinių nuostolių draudimas

Atlyginamos išlaidos, susijusios su apdrausto asmens išlaidomis, susijusiomis su užsakytos ir apmokėtos kelionės atšaukimu arba nutraukimu, taip pat pavėlavimu išvykti ar kelionės jungties praradimu kelionės užsienyje metu dėl Kelionių draudimo taisyklėse nurodytų įvykių:

Draudžiamieji įvykiai Kompensuojamos išlaidos Draudimo sumos limitas

Kelionės atšaukimas dėl:
- Apdraustojo, jo artimųjų ar bendrakeleivio netikėtos ūmios ligos, kūno sužalojimo, mirties
- Apdraustojo kelionei būtinų dokumentų praradimo
- materialinės žalos Apdraustojo turtui
- Apdraustojo atleidimo iš darbo ar tarnybos darbdavio iniciatyva

Kelionės ir (ar) apgyvendinimo užsienyje išlaidos. iki 90 % draudimo sumos 
Kelionės atšaukimas dėl Covid-19

Apdraustajam, jo artimiesiems arba bendrakeleiviui prieš suplanuotą kelionę susirgus „Covid-19“ ir jei Apdraustasis dėl to negali išvykti į kelionę, kompensuosime iš anksto apmokėtas kelionės ir apgyvendinimo užsienyje išlaidas (pvz. lėktuvo bilietus, viešbutį, kelialapį).
Draudimo apsauga galioja, jei draudimas įsigytas iki kelionės likus ne mažiau kaip 10 dienų.

iki 75 % draudimo sumos 

Kelionės nutraukimas dėl:
- Apdraustojo, jo artimųjų ar bendrakeleivio netikėtos ūmios ligos, kūno sužalojimo, mirties
- Apdraustojo kelionei būtinų dokumentų praradimo
- materialinės žalos Apdraustojo turtui

Atlyginsime kelionės bilietų keitimą arba naujų pirkimą grįžimui į Lietuvos Respubliką, ir nepanaudotą dalį apgyvendinimo užsienyje išlaidų. iki 90 % draudimo sumos 
Saviizoliacijos dėl Covid-19 išlaidos Neviršijant finansinių nuostolių draudimo sumos taip pat kompensuosime saviizoliacijos užsienyje išlaidas (iki 50 EUR dienai ir iki 14 dienų) ir grįžimo į Lietuvą transporto išlaidas, jei Apdraustasis valdžios institucijų nurodymu privalo izoliuotis dėl teigiamo Covid-19 testo arba dėl kontakto su sergančiu Covid-19.  

Pavėlavimas išvykti į kelionę jei:
- viešojo transporto priemonė, kuria Apdraustasis keliavo iki kelionės pradžios vietos, vėluoja dėl blogų oro sąlygų, stichinių nelaimių, eismo įvykio, techninio gedimo, nusikaltimo
- automobilis, kuriuo Apdraustasis keliavo iki kelionės pradžios vietos, patenka į eismo įvykį ar dėl automobilio techninio gedimo

Atlyginsime bilieto keitimo ar naujo bilieto įsigijimo išlaidas. iki 75 % draudimo sumos

Kelionės jungties praradimas jei:
- viešojo transporto priemonė, kuria Apdraustasis keliavo iki tarpinio kelionės punkto, vėluoja dėl blogų oro sąlygų, stichinių nelaimių, eismo įvykio, techninio gedimo, nusikaltimo

Atlyginsime bilieto keitimo ar naujo bilieto įsigijimo išlaidas ir
apgyvendinimo tarpiniame kelionės punkte išlaidas (bet už ne ilgiau kaip už 2 paras ir ne daugiau kaip 100 Eur sumos).

iki 75 % draudimo sumos

Perkant kelialapį į poilsinę kelionę draudimo liudijimas turi būti išrašytas ir draudimo įmoka sumokėta pirmos ar avansinės įmokos mokėjimo dieną arba tą pačią dieną, kai draudėjas sumoka visą kelionės kainą, bet ne vėliau kaip 10 dienų prieš kelionės pradžią. Vykstant į verslo kelionę draudimo sutartis turi būti sudaryta ir draudimo įmoka sumokėta ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki išvykimo į kelionę.

Teisinės pagalbos draudimas

Atlyginamos teisinės pagalbos Apdraustajam išlaidos, jeigu Apdraustasis netyčia arba pats to nežinodamas:

  • nesilaikė šalies, į kurią atvyko, nustatytų elgesio normų ir tradicijų;
  • pažeidė šalies, kurioje galioja draudimo sutartis, norminius aktus ir dėl to padaryta žala trečiajam asmeniui, jo sveikatai arba turtui.
Kelionės dokumentų draudimas
Atlyginamos Apdraustojo išlaidos už telefoninius pokalbius, skubų pinigų siuntimą, kelionės dokumentų pagaminimą, jei Apdraustasis kelionės metu praranda ar pameta kelionės dokumentus, banko mokėjimo korteles at grynuosius pinigus.


Turite klausimų? Susisiekite su mumis!


Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Geriausi kelionių pasiūlymai el. paštu